Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

De dramaturg, aanpassen of wegwezen: een verhaal over geaccepteerde posities en verloren illusies

In de context van onderzoek onder dramaturgen in de jaren 70 over hun functioneren binnen gezelschappen, gaat Toneel Teatraal in dit artikel meer dan tien jaar later in gesprek met dramaturgen over het beroep van de dramaturg. Dramaturgen die aan dit gesprek deelnamen zijn Karst Woudstra (Ro-Theater), Ruud Engelander (Baal), Watze Tiesema (Haagse Comedie), Koos van Maren (Toneelgroep Theater), Janine Brogt (Globe), Willem Jan Otten (Baal), Friso Haverkamp (Ro-theater) en Karel Muller (Toneelgroep Theater). In het artikel wordt het gesprek aangegaan over het beroep van de dramaturg in de jaren 70 tot de jaren 80, samenwerken met de regie, de driehoek tussen spel, regie en dramaturgie en het anti-intellectualisme binnen het Nederlandse toneel.

Van Houte, Nan, en Dirkje Houtman. “De dramaturg, aanpassen of wegwezen: een verhaal over geaccepteerde posities en verloren illusies.” Toneel Teatraal 7 (1983): 13-19.