Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Collections

Database Talks

2 linked record(s)
This collection contains interviews with dramaturgs conducted in the context of the Dramaturgy Database. In most cases, the dramaturgs are interviewed by the editors of the database.
Read more

Dossier Bureaudramaturgie

15 linked record(s)
Dit dossier bevat documenten uit de praktijk van bureaudramaturgie bij gezelschap De Theatercompagnie. De meeste documenten zijn van de hand van dramaturge Berthe Spoelstra en bevatten bijvoorbeeld correspondentie met uitgeverijen over auteursrechten, schema’s van acteursbezettingen of een constructieve briefwisseling met een kritische toeschouwer (zie: https://dramaturgydatabase.hum.uu.nl/record/correspondentie-met-toeschouwer-via-viola/). Overige documenten zijn van de hand van dramaturge Rezy Schumacher of regisseur Theu Boermans.
Read more

Dossier Fabre

10 linked record(s)
Dit dossier bevat verschillende documenten rond de voorstelling De Macht der Theaterlijke Dwaasheden (1984) van Jan Fabre. Naast het werkscript, het stageverslag en de dramaturgische analyse van stagiaire Maart Veldman bevat het dossier ook een opvoeringsanalyse en een receptiestudie van Liselotte Baeijaert, destijds student aan de Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het doel van dit dossier is het samenbrengen van de verschillende dramaturgische materialen omtrent de voorstelling De macht der teaterlijke dwaasheden. Hiermee kan het dossier bijdragen aan inzicht in de dramaturgie van deze theaterproductie. Deze toonaangevende voorstelling kwam tot stand door invloeden uit de beeldende kunst, opera, sprookjes, verscheidene discussies en improvisaties en wordt gezien als een ijkpunt in de Nederlandse en Vlaamse theatergeschiedenis. Een uitgebreide introductie op dit dossier is hier te vinden: https://dramaturgydatabase.hum.uu.nl/record/de-macht-der-teaterlijke-dwaasheden-inventaris-inleiding/. Een overzicht van de verzamelde materialen is hier te vinden: https://dramaturgydatabase.hum.uu.nl/wp-content/uploads/sites/366/2017/04/DOSSIER-FABRE-INDEX-overzicht.pdf.
Read more

Dossier Gen

7 linked record(s)
Dit dossier volgt het schrijf- en repetitieproces van de voorstelling Gen [What Dare I Think?] bij ZTHollandia in 2002. Deze experimenteel bedoelde voorstelling over gentechnologie zou achteraf een belangrijke rol in de ontwikkeling van regisseur Johan Simons blijken te gaan spelen. Het artikel “Een boek en een theatervoorstelling - de rol van Houellebecqs Elementaire deeltjes in de voorstelling Gen [What Dare I Think?] van ZTHollandia” van Liesbeth Groot Nibbelink beschrijft het ontstaan van de uiteindelijke tekst en de voorstelling. Groot Nibbelink gaat uit van zes verschillende versies van de tekst (ook opgenomen in dit dossier) en een interview met schrijver Tom Blokdijk. Ze beschrijft hoe het proces vorm kreeg, welke dramaturgische vraagstukken centraal stonden en hoe het genoemde boek van Houellebecq is verwerkt tot een toneeltekst.
Read more

Dossier Hamlet

19 linked record(s)
Dit dossier bevat notities, correspondentie en onderzoeksmaterialen verzameld door dramaturge Janine Brogt, tijdens haar werkzaamheden voor Hamlet (regie Gerardjan Rijnders, Publiekstheater, 1986). Voor deze enscenering werd een nieuwe vertaling gemaakt door Gerrit Komrij. Het dossier bevat onder meer correspondentie met Komrij over de vertaling, onderzoek naar de opvoeringsgeschiedenis van Hamlet en de geschiedenis van de retoriek, aantekeningen voor teksten in het programmaboekje en reacties op recensies, en geeft zo een mooi beeld van de diverse werkzaamheden van een dramaturg bij een repertoiregezelschap.
Read more

Dossier Nederlandje

31 linked record(s)
Dit dossier bevat documenten rond de voorstelling Nederlandje van Olivier Provily in 2003 bij Het Nationale Toneel. Het dossier is opgesteld door Liesbeth Groot Nibbelink, die regieassistent was bij deze voorstelling. In de uitgebreide inleiding en inventaris worden de documenten geordend naar een aantal fases in het werkproces (voorbereiding, repetitie, voorstelling). Deze is hier te vinden: https://dramaturgydatabase.hum.uu.nl/record/dossier-nederlandje-inventaris/. De documenten geven een uitgebreid inkijkje in de manieren van werken, dramaturgische inspiratiebronnen, het artistieke onderzoek van de regisseur en dramaturge, en de uiteindelijke voorstelling.
Read more

Dossier Over de grens

3 linked record(s)
Dit dossier volgt het maakproces van de voorstelling De grens, de vreemdeling en een stuk of wat stamgevoelens van Giselle Vegter bij Generale Oost in 2005. Het uitgangspunt van de voorstelling is de frustratie en verwondering van Vegter over hoe het rijke Westen omgaat met vluchtelingen en asielzoekers. In “Over de grens: observatieverslag van De grens, de vreemdeling en een stuk of wat stamgevoelens” beschrijft Liesbeth Groot Nibbelink het voortraject en het maakproces van de voorstelling. De belangrijkste onderzoeksvraag is of het mogelijk is een instrumentarium te ontwikkelen voor het analyseren van theatrale maakprocessen, en daarnaast hoe het onderzoeken van deze processen kan leiden tot nieuwe inzichten in dramaturgie. Naast dit betoog zijn er een aantal foto’s uit het repetitieproces in het dossier opgenomen.
Read more

Dossier Sporenonderzoek

8 linked record(s)
In dit dossier zijn verschillende teksten en foto’s opgenomen rond de performance Sporenonderzoek door Dries Verhoeven in 2005. Het centrale document is een interview met Verhoeven door Liesbeth Groot Nibbelink. De overige documenten kunnen gezien worden als bijlagen bij dit interview. In het document ‘Dossier Sporenonderzoek’ zijn alle teksten en foto’s samengevoegd tot een bestand: https://dramaturgydatabase.hum.uu.nl/record/sporenonderzoek/.
Read more

Dossier Truus en Connie

8 linked record(s)
In dit dossier staat het artikel “Levensverhalen in het theater – Truus en Connie” van Liesbeth Groot Nibbelink centraal. Hierin volgt zij het ontstaan van de voorstelling Truus en Connie van ZT Hollandia in 2001. Groot Nibbelink neemt verschillende versies van de tekst als uitgangspunt, die ook in dit dossier zijn opgenomen. Hiermee onderzoekt zij verschillende mogelijke manieren van het bewerken van interviewmateriaal tot een toneeltekst, en welke dramaturgische keuzes hieraan ten grondslag liggen.
Read more

Interviewreeks Over Dramaturgie

20 linked record(s)
Deze collectie bevat interviews door Liesbeth Groot Nibbelink met dramaturgen en theatermakers met uiteenlopende achtergronden. De interviews, gehouden tussen 2003 en 2008, hebben een persoonlijk karakter en gaan in op wat dramaturgie kan betekenen in de praktijk.
Read more

Interviewreeks Theatrale Maakprocessen

5 linked record(s)
Deze collectie bevat interviews door Liesbeth Groot Nibbelink met theatermakers over hun creatieve proces. De interviews gaan over de praktijk van de makers en hun visie op theater, en er is veel aandacht voor hoe dramaturgische keuzes en zienswijzen tot stand komen.
Read more

Oxford Studies in Dance Theory

1 linked record(s)
Read more

Student interviews: Dramaturgical Practices

3 linked record(s)
This collection contains essays by students in the master’s program Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy at Utrecht University. The essays were written in the context of the course Dramaturgical Practices.
Read more

Student interviews: Dramaturgie

26 linked record(s)
Deze collectie bevat interviews door studenten van de Universiteit Utrecht met dramaturgen uit het werkveld. De interviews vonden plaats tussen 2007 en 2015, binnen een cursus die werd gegeven door Bart Dieho. De focus ligt op de praktijk van de geïnterviewden, hun visie op het vak, en wat zij vinden dat een beginnende dramaturg moet leren.
Read more

Student interviews: Dramaturgy and Scenography

4 linked record(s)
This collection contains interviews with dramaturgs in Dutch and English, conducted by students from Utrecht University. Starting in 2017, the interviews take place in the context of the course Dramaturgy and Scenography. The setup of the interviews is similar to that of the interviews in the collection Gesprekken over Dramaturgy, with an added focus on scenography. Content is still regularly added to this collection.
Read more