Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Dossier Nederlandje

Dit dossier bevat documenten rond de voorstelling Nederlandje van Olivier Provily in 2003 bij Het Nationale Toneel. Het dossier is opgesteld door Liesbeth Groot Nibbelink, die regieassistent was bij deze voorstelling. In de uitgebreide inleiding en inventaris worden de documenten geordend naar een aantal fases in het werkproces (voorbereiding, repetitie, voorstelling). Deze is hier te vinden: https://dramaturgydatabase.hum.uu.nl/record/dossier-nederlandje-inventaris/. De documenten geven een uitgebreid inkijkje in de manieren van werken, dramaturgische inspiratiebronnen, het artistieke onderzoek van de regisseur en dramaturge, en de uiteindelijke voorstelling.

Linked records

Sort by
Published between

Collection

Authors

People

Performances

Keywords

Type

Has full-text?

Year

Language