Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Dossier Over de grens

Dit dossier volgt het maakproces van de voorstelling De grens, de vreemdeling en een stuk of wat stamgevoelens van Giselle Vegter bij Generale Oost in 2005. Het uitgangspunt van de voorstelling is de frustratie en verwondering van Vegter over hoe het rijke Westen omgaat met vluchtelingen en asielzoekers. In “Over de grens: observatieverslag van De grens, de vreemdeling en een stuk of wat stamgevoelens” beschrijft Liesbeth Groot Nibbelink het voortraject en het maakproces van de voorstelling. De belangrijkste onderzoeksvraag is of het mogelijk is een instrumentarium te ontwikkelen voor het analyseren van theatrale maakprocessen, en daarnaast hoe het onderzoeken van deze processen kan leiden tot nieuwe inzichten in dramaturgie. Naast dit betoog zijn er een aantal foto’s uit het repetitieproces in het dossier opgenomen.

Linked records

Sort by
Published between

Collection

Authors

People

Performances

Keywords

Type

Has full-text?

Year

Language