Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Dossier Bureaudramaturgie

Dit dossier bevat documenten uit de praktijk van bureaudramaturgie bij gezelschap De Theatercompagnie. De meeste documenten zijn van de hand van dramaturge Berthe Spoelstra en bevatten bijvoorbeeld correspondentie met uitgeverijen over auteursrechten, schema’s van acteursbezettingen of een constructieve briefwisseling met een kritische toeschouwer (zie: https://dramaturgydatabase.hum.uu.nl/record/correspondentie-met-toeschouwer-via-viola/). Overige documenten zijn van de hand van dramaturge Rezy Schumacher of regisseur Theu Boermans.

Linked records

Sort by
Published between

Collection

Authors

People

Performances

Keywords

Type

Has full-text?

Year

Language