Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Brief aan DAS Rechtsbijstand

Correspondentie rondom zoekgeraakte toneelstukken (2002).

Download

Aan DAS Rechtsbijstand

t.a.v. mr B.A.C. van Leeuwen

postbus 23000

1100 DM Amsterdam

 

Amsterdam, 25 januari 2002

Geachte mijnheer of mevrouw Van Leeuwen,

 

Tot mijn spijt zijn de twee toneelstukken “…” en “…” van de heer …… zoek geraakt. Gezien deze omstandigheden moet ik in gebreke blijven waar het de informatie betreft omtrent mijn interesse in deze toneelwerken en ben ik evenmin in staat de twee toneelstukken aan hem te retourneren. Voor deze onzorgvuldigheid wil ik de heer … mijn welgemeende excuses aanbieden. Maar naar ik vernomen heb bevinden zich de twee originele exemplaren nog in het bezit van de heer … en ben ik graag bereid de door hem gemaakte kopieerkosten te vergoeden.

Hierbij bevestig ik u tevens dat ik mij zal onthouden van het openbaar maken van de toneelwerken van de heer … en evenmin inbreuk zal maken op zijn auteursrecht, zoals dit staat omschreven in Artikel 12 van de Auteurswet 1912.

Hoogachtend,

 

Theu Boermans