Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Dossier Sporenonderzoek

In dit dossier zijn verschillende teksten en foto’s opgenomen rond de performance Sporenonderzoek door Dries Verhoeven in 2005. Het centrale document is een interview met Verhoeven door Liesbeth Groot Nibbelink. De overige documenten kunnen gezien worden als bijlagen bij dit interview. In het document ‘Dossier Sporenonderzoek’ zijn alle teksten en foto’s samengevoegd tot een bestand: https://dramaturgydatabase.hum.uu.nl/record/sporenonderzoek/.

Linked records

Sort by
Published between

Collection

Authors

People

Performances

Keywords

Type

Has full-text?

Year

Language