Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

De Nederlandse dramaturg: Het makkelijkste zwarte schaap dat er te vinden is?

In gesprekken en publicaties komt regelmatig een negatief beeld ten aanzien van de dramaturg naar voren. Heeft dit beeld wel een grond van bestaan? Wat wordt er in de toneelpraktijk over gezegd? Hebben diegenen die met een dramaturg te maken krijgen een negatieve mening? Is er een mening gevormd op grond van ‘overlevering’ of op grond van eigen ervaringen? Is die mening gefundeerd? Wat wordt er eigenlijk verwacht van de dramaturg? Maakt het uit vanuit welk beroep er wordt gekeken naar de dramaturg? Vragen waarop in de voorliggende scriptie naar een antwoord wordt gezocht.

Plas, Kirsten van der. “De Nederlandse dramaturg: het makkelijkste zwarte schaap dat er te vinden is?” PhD diss., Rijksuniversiteit te Utrecht, 1991.