Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Dramatologie? Een onderzoek naar dramaturgie in de beroepspraktijk.

Verslag van een onderzoek naar de functie en werkzaamheden van dramaturgie, gebaseerd op een enquête onder Nederlandstalige dramaturgen, uitgevoerd door vier studenten van de master Theaterdramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam.