Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Dramaturg en dramaturgische begeleiding: een onderzoek naar de funktie-omschrijving van de dramaturg.

Een doctoraalscriptie van Hein Dik Bartsen en Dennis Meyer die als doelstelling heeft om geobjectiveerde hypothesen te ontwikkelen m.b.t. de functie-omschrijving van de dramaturg op verschillende gronden. Namelijk op basis van de praktische en theoretische ervaringen van de auteurs zelf over het theater en de functie van de dramaturg daarin (1). Op grond van literatuur die te verkrijgen is via literatuurverwijzingen en de trefwoorden-catalogi van de Instituten Theaterwetenschap te Utrecht en Amsterdam en het Nederlands Theater Instituut te Amsterdam (2). En als laatste op grond van interviews met vier dramaturgen uit de Nederlandse theaterpraktijk.