Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Dramaturgie; verleden, heden, toekomst: Een geschiedschrijving en wensgedachte over dramaturgie

Annemarie Wenzel formuleert – aan de hand van een literatuurstudie, gesprekken met een aantal Nederlandse dramaturgen en gedachten over haar eigen toekomst als dramaturg – wat dramaturgie was, is en misschien zou moeten zijn. Ze eindigt met een persoonlijke bespiegeling over de publieke (en daarmee politieke) functie die de dramaturg in haar ogen moet bekleden.

Wenzel, Annemarie. “Dramaturgie; verleden, heden, toekomst: Een geschiedschrijving en wensgedachte over dramaturgie.” Theater Schrift lucifer (2005): 41-49.