Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Paul Binnerts en het politieke theater. Een goede regisseur is zijn eigen dramaturg

Paul Binnerts is een buitenbeentje in het Nederlandse politieke theater. Zijn pogingen om in de eerste helft van de jaren zeventig als theatermaker door te breken zijn keer op keer gestrand. Verscheidene net opgerichte politieke groepen haalden de tomaat-activist binnen om zijn consequente politieke theateropvattingen en wezen hem vervolgens de deur om zijn consequente theateropvattingen. Sinds ’79 werkt hij als regisseur met Schlicksupp Teatertrupp, een ‘freie gruppe’, ontstaan na de sluiting van het theater Am Turm in Frankfurt. Daar lukt het wél. Na ‘Der Brotladen’ van Brecht en ‘Drei Frauen’ naar een filmscript van Alexander Kluge, is ‘Flametti’ de derde grote productie van deze groep, die tot stand kwam met subsidie van de toneelraad Rotterdam. Een gesprek met Paul Binnerts in 1982 over zijn ontwikkelingen en ervaringen als theatermaker – een lange weg bezaaid met ‘geborneerde nitwits’ en bange acteurs.

Hurkmans, Ben. “Paul Binnerts en het politiek theater. Een goede regisseur is zijn eigen dramaturg.” Toneel Teatraal 8 (1982): 16-20.