Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Routes door niemandsland. Theater maken als creatieve reis

In Routes door niemandsland. Theater maken als creatieve reis zet dramaturg en auteur Bart Dieho drie managementmodellen uiteen die toepasbaar zijn in creatieve processen. Hij benadert het creatieve proces als een reis die soms vast kan lopen of tot vertrouwde resultaten kan leiden. Dieho pleit voor het implementeren van omwegen en het nemen van meer risico om tot nieuwe inzichten en andere keuzes te komen.

De drie modellen die Dieho voorstelt zijn Synectics, Creative Problem Solving (CPS) en ADKAR. Synectics gaat uit van het inbouwen van omwegen in het creatieve proces, waarbij analogieën kunnen worden gebruikt om de processen beter te kunnen duiden. CPS biedt verschillende ‘routes’ om door middel van brainstorming nieuwe manieren van werken en denken op te doen. Met ADKAR, een model voor verandermanagement, kan inzicht worden opgedaan in waar weerstand tegen verandering vandaan komt en hoe een gedeeld enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel kan worden gecreëerd.

Deze publicatie is met name interessant voor studerende en beginnende regisseurs en dramaturgen, die hiermee meer grip kunnen krijgen op hoe creatieve processen werken en welke invloed ze hierop kunnen uitoefenen.

Dieho, Bart. Routes door niemandsland. Theater maken als creatieve reis. Amsterdam: uitgegeven in eigen beheer, 2020.

Authors

Bart Dieho

Keywords

creative process

Type

yz miscellaneous

Year

2020

Languages

Dutch