Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Van de kleine en de grote dramaturgie: Pleidooi voor een ‘interlocuteur’

Als reactie op een stuk van Bert Meuleman schreef Marianne van Kerkhoven een tekst over de verschillende rollen van de dramaturg. Zij maakte onderscheid tussen de ‘kleine’ en de ‘grote’ dramaturgie: “‘De kleine dramaturgie’ is voor mij het dramaturgische werk dat zich rond een concrete productie situeert, ‘de grote dramaturgie’ zou men in algemene en wellicht te vage bewoordingen kunnen omschrijven als het dramaturgische werk waardoor het theater gestalte geeft aan zijn maatschappelijke functie. Andere vragen kwamen voor mij dus op de voorgrond. Welke draden verbinden het dagelijkse theaterwerk met een groter geheel? Welke band bestaat er tussen de positie van de dramaturg in afzonderlijke producties en zijn taken in de huidige maatschappelijke context in het algemeen en in de podiumkunsten in het bijzonder?”

Kerkhoven, Marianne van. “Van de kleine en de grote dramaturgie: Pleidooi voor een ‘interlocuteur’.” *Etcetera* 17, no. 68 (June 1999): 67-69.