Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

‘Waarom mag ik niet op de foto?’ – Een onderzoek naar de (on)zichtbare werkzaamheden van de dramaturg in de Nederlandse beroepspraktijk.

Essay over het beroep en de taken van een dramaturg, gebaseerd op een enquête onder 16 dramaturgen in Nederland en Vlaanderen. Het essay is geschreven in het kader van de masteropleiding Theaterdramaturgie bij de Universiteit van Amsterdam.