Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Brief afwijzing repertoire

Brief van de dramaturge van De Theatercompagnie aan een onbekende toneelschrijfster met daarin een afwijzing van het aangeboden repertoire. De schrijfster wordt wel aangeraden om haar werk op te sturen naar het Schrijverspodium, een ontwikkelingsplek voor schrijftalent.

Amsterdam, 12 december 2001

 

Geachte mevrouw…

 

Ik heb uw toneeltekst “…” gelezen, maar zie geen mogelijkheden voor de theatercompagnie om het stuk op het repertoire te nemen.

Allereerst is het stuk te kort om een avond te vullen; dat brengt veel praktische bezwaren met zich mee. Bovendien is het stuk ook ‘inhoudelijk’ een eenakter: er is een goede situatieschets, maar deze wordt niet uitgewerkt tot een drama waarin daadwerkelijk een verandering of ontwikkeling valt te bespeuren. Daardoor mist “…” mijns inziens de gelaagdheid die nodig is voor een interessante avond toneel, zelfs als het gaat om een verhaal in het ‘absurdistische genre’.

Ik zou u willen voorstellen uw tekst, of ander werk van uw hand, op te sturen aan Het Schrijverspodium. Dit is een orgaan dat ruim aandacht kan geven aan begeleiding van nieuwe toneelschrijvers. Zij organiseren bijvoorbeeld ook openbare tekstlezingen die doorgaans goed bezocht worden. Het kan een volgende stap zijn in uw ontwikkeling tot toneelschrijver. Het adres is:

Het Schrijverspodium

Postbus 3447

1001 AE Amsterdam

 

Ik wens u veel inspiratie toe en hoop van harte dat u doorgaat met het schrijven van nieuwe teksten voor toneel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Berthe Spoelstra

(dramaturgie)