Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Het Nationale Toneel – Repertoire-canon

Na de canon van de vaderlandse geschiedenis en de canon van de Nederlandse film komt het Nationale Toneel (voorloper van Het Nationale Theater) met de Nationale Toneelcanon. Het gezelschap heeft ten tijde van discussies over dit type cultureel erfgoed een lijst samengesteld met 50 belangrijke toneelteksten die het toneel in Nederland hebben bepaald en die volgens het gezelschap steeds opnieuw geïnterpreteerd en gespeeld moeten worden. Bij het samenstellen van de lijst zijn erg veel stukken gewogen en zo ontstond er ook een lijst van interessante “afvallers”. Het is de intentie van NT dat zowel de eigen regisseurs als hun gasten zich bij de keuze van het repertoire door deze lijsten laten inspireren.