Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Brief van Janine Brogt aan Gerrit Komrij over de vertaling van Hamlet.

Amsterdam, 21 augustus 1986 Beste Gerrit, Het werken met je vertaling van HAMLET is ons een vreugde. Natuurlijk blijft er altijd iets te wensen over. Hierbij een lijst van details, problemen, klein vuil. Wil je de herzieningen met grote spoed naar ons sturen? Dat is zowel voor de acteurs (tekst leren) als voor het tekstboekje (correcties) van groot belang. De naam van Horatio. In de tekst gebruik je Horatio, in de rolaanduiding HORATIUS. Vergissing? Toevoegingen aan de tekst van de Arden-editie. Vind je het goed, dat we voor het tekstboekje de Arden aanhouden? Pag. 14 (Nederlandse tekst) Tweemaal toch in…

1

Amsterdam, 21 augustus 1986

Beste Gerrit,

Het werken met je vertaling van HAMLET is ons een vreugde. Natuurlijk blijft er altijd iets te wensen over. Hierbij een lijst van details, problemen, klein vuil. Wil je de herzieningen met grote spoed naar ons sturen? Dat is zowel voor de acteurs (tekst leren) als voor het tekstboekje (correcties) van groot belang.

 • De naam van Horatio. In de tekst gebruik je Horatio, in de rolaanduiding HORATIUS. Vergissing?
 • Toevoegingen aan de tekst van de Arden-editie. Vind je het goed, dat we voor het tekstboekje de Arden aanhouden?
 • Pag. 14 (Nederlandse tekst) Tweemaal toch in regel 5 en 7; het tweede vormt een struikelblok.
 • Pag. 14 regel 15. Ik. In de Engelse tekst spreekt Claudius in pluralis majestatis tot hij Hamlet als ‘mijn zoon’ aanspreekt. Hetzelfde probleem nogmaals op pag.18 r6: zo vraag ik je.
 • Pag. 14 r 8 van onderaf: warrelklomp voor out of frame, maakt het beeld te vaag.
 • Pag. 16. Verwant wellicht, maar licht niet wel verwant. Daar komen wij niet uit. Is licht bijwoordelijke bepaling, of onderwerp? In beide gevallen is de zin te ingewikkeld om op het eerste gehoor begrepen te worden. Het is natuurlijk ook een rampzin. Wil je hem nog een keer onder handen nemen?
 • Pag. 55 r2/3 Behalve dat… is het omdat… dat… is lelijk.
 • Pag 67 …waarvan D. een van… idem.
 • Pag. 85 laatste regel Hem zo gestemd te zien. Klinkt raar, omdat H. op dat moment niet aanwezig is.
 • Pag. 86 midden. Moeder, dat wens ik. Vinden wij te ondernemend. Mag het Mevrouw worden?
 • Pag. 89 bovenaan. goeïg voor honest. In het licht van de andere keren dat honest wordt gebruikt lijkt netjes of fatsoenlijk beter.
 • Pag. 99. Oph. Steeds meer, en steeds minder. Als repliek op Hamlets tekst moeilijk te begrijpen. Ook dit is zo’n gecompliceerde, maar toch…
 • Pag. 110, midden. Vette berg, wekt onvermijdelijk negatieve associaties. Voorstel: de regel erboven gave broer en hier: fiere berg.
 • Pag. 112 onderaan. creaties: door de nabijheid van gekleed en fabriceert een verwarrende associatie met een kledingstuk.
 • Pag. 78, r7: al was neergedaald. Twee regels verder blijkt, dat het in de lucht was blijven steken. Die vvt zit ons dwars.
 • Pag. 116, r2. Vooruit ermee. Te vaag, omdat C1 met you must translate iemand (de koningin? Ros en Guil?) op zijn verantwoordelijkheid wijst.
 • Pag. 116: wat ik meemaakte vannacht; gezien het voorafgaande en het volgende moet het nog avond zijn.
 • Pag. 116 r 5 van onderaf: Het doorknagen; antecedent?
 • Pag 117, midden Als de laster… als het kanon de roos Als vooraan de zin geeft begripsproblemen door de lange tussenzin. De combinatie van kanon en roos wil er bij ons niet in.
 • Pag. 120 r7. Mogen we larven vervangen door maden?
 • Pag. 128 r13 volzoemend, hitsers staat te ver weg om de betekenis […]
 • Pag. 138 laatste regel: oliesel, is en blijft het heilig o.
 • Pag. 139, laatste claus: Daar is… liever Er is…
 • Pag. 144, … Kaïn’s kakebeen was, die van de allereerste moord. Die vanwege Kaïn, of dat vanwege het kakebeen?
 • Pag. 145 bovenaan: knikker. Die zit ons niet lekker. Mag het een andere test, knar of kanis zijn?
 • Pag. 155 r8 van onderaf: vondeling. Liever wisselkind.
 • Pag. 166. LAERTES: Ah, als een houtsnip in mijn eigen strik, Osric. Zie I, 3. pag 31 onderaan: Ja, aas voor gansjes. Het beeld komt terug, dus ofwel twee keer ganzen, of twee keer snippen.

Met vriendelijke groeten, ook die van Gerardjan,

Janine

Collection

Dossier Hamlet

Authors

Janine Brogt

People

Gerrit Komrij, Janine Brogt

Year

1986

Languages

Dutch