Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Centrum voor Nederlandse Dramaturgie: geld verdienen aan andermans leed.

Het artikel is een zeer kritische bespreking van de activiteiten van Centrum voor Nederlandse Dramaturgie. Het Centrum beoogt een broedplaats te zijn voor theaterauteurs en stimuleert de productie van nieuwe Nederlandse theaterteksten. Brogt hekelt zowel de weinig zinvolle adviezen van het Centrum als ook de dubieuze financieringsstructuur: de adviseurs die ‘gebreken’ in de teksten constateren zijn tegelijkertijd degenen die als begeleider van de schrijver worden aangesteld. Uiteindelijk lijken vooral de ‘adviseurs-dramaturgen’ van het Centrum te profiteren, in plaats van de schrijvers zelf.

Brogt, Janine. “Centrum voor Nederlandse Dramaturgie: geld verdienen aan andermans leed.” Toneel Theatraal 96, nr 1 (1975): 13-14.

Authors

Janine Brogt

Keywords

text-based theatre

Type

annotation

Year

1975

Languages

Dutch