Logo Utrecht University

Dramaturgy Database

Kopij voor artikel over de opvoeringsgeschiedenis van Hamlet

Artikel over de opvoeringsgeschiedenis van *Hamlet*, onder meer over Hamlet-vertolkers als Burbage, Richard Burton, Eduard Verkade en Innokenti Smktunovky. Daarnaast is er aandacht voor de merites van de nieuwe *Hamlet*-vertaling van Gerrit Komrij.